چراغ صندوق عقب

Part Fit for 2011 Ford Focus S
چراغ صندوق عقب با شماره فنی 8125048010 مناسب برای خودرو راوفورپرویاRX350NXISGSپریوسLX570CT می باشد. لیست کامل خودرو ها و مشخصات آن را می توانید در جدول پایین مشاهده نمایید. به دلیل نوسانات قیمت چراغ صندوق عقب می توانید با نمایندگی تویوتا اورنگ تماس حاصل فرمایید و از موجودی و قیمت روز آن مطلع گردید
426,724
موجود در انبار
کد فنی 8125048010
برند TOYOTA
کشور سازنده ژاپن
نوع قطعه اصلی
  • ارسال قطعه در اسرع وقت
    ارسال به سراسر ایران
  • استعلام تلفنی قطعات
    تلفن تماس : ۰۵۱۳۱۲۳۳
  • قطعات اصلی
    با اطمینان خرید کنید
نام خودرو سال ساخت نوع موتور کد مدل
RAV4
راوفور
2005-2008 1AZFE: ACA30L-AWMGKW
RAV4
راوفور
2005-2008 1AZFE: ACA30L-AWMXKW
RAV4
راوفور
2005-2008 1AZFE: ACA30L-AWPGKW
RAV4
راوفور
2008-2012 1AZFE: ACA30L-AWPXKW
RAV4
راوفور
2007-2008 2AZFE: ACA31L-AWPGKW
RAV4
راوفور
2008-2012 2AZFE: ACA33L-ANMXK
RAV4
راوفور
2005-2008 2AZFE: ACA33L-ANMXKV
RAV4
راوفور
2005-2008 2AZFE: ACA33L-ANPGK
RAV4
راوفور
2005-2008 2AZFE: ACA33L-ANPGKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2AZFE: ACA33L-ANPGKV
RAV4
راوفور
2008-2012 2AZFE: ACA33L-ANPGKW
RAV4
راوفور
2005-2008 2AZFE: ACA33L-ANPSKK
RAV4
راوفور
2005-2008 2AZFE: ACA33L-ANPXK
RAV4
راوفور
2005-2008 2AZFE: ACA33L-ANPXKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2AZFE: ACA33L-ANPXKV
RAV4
راوفور
2008-2012 2AZFE: ACA38L-ANMXK
RAV4
راوفور
2010-2012 2AZFE: ACA38L-ANMXKV
RAV4
راوفور
2005-2008 2AZFE: ACA38L-ANPGK
RAV4
راوفور
2008-2012 2AZFE: ACA38L-ANPXK
RAV4
راوفور
2010-2012 2AZFE: ACA38L-ANPXKV
PREVIA
پرویا
2006-2008 2AZFE: ACR50L-GFPGK
PREVIA
پرویا
2006-2008 2AZFE: ACR50L-GFPGKV
PREVIA
پرویا
2012-2016 2AZFE: ACR50L-GFXGK
PREVIA
پرویا
2008-2012 2AZFE: ACR50L-GRPDK
PREVIA
پرویا
2012-2016 2AZFE: ACR50L-GRPDKV
LEXUS RX350
RX350
2010-2012 1ARFE: AGL10L-AWTGKW
LEXUS NX
NX
2014-2017 8ARFTS: AGZ10L-AWTLTV
LEXUS NX
NX
2014-2017 8ARFTS: AGZ10L-AWTLTW
LEXUS NX
NX
2014-2017 8ARFTS: AGZ15L-AWTLT
LEXUS NX
NX
2017-2020 8ARFTS: AGZ15L-AWTLTC
LEXUS NX
NX
2014-2017 8ARFTS: AGZ15L-AWTLTV
LEXUS NX
NX
2014-2017 8ARFTS: AGZ15L-AWTLTW
RAV4
راوفور
2008-2010 2ADFTV: ALA30L-AWFGRW
RAV4
راوفور
2005-2008 2ADFHV: ALA30L-AWFGXW
RAV4
راوفور
2008-2012 2ADFTV: ALA30L-AWFGYW
RAV4
راوفور
2005-2008 2ADFTV: ALA30L-AWFXYW
RAV4
راوفور
2009-2010 2ADFHV: ALA30L-AWTGXW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFTV: ALA30L-BWFGRW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFHV: ALA30L-BWFGXW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFTV: ALA30L-BWFGYW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFTV: ALA30L-BWFXRW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFTV: ALA30L-BWFXYW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFHV: ALA30L-BWTGXW
RAV4
راوفور
2009-2010 2ADFTV: ALA35L-AWFGRW
RAV4
راوفور
2009-2010 2ADFTV: ALA35L-AWFGYW
RAV4
راوفور
2009-2010 2ADFTV: ALA35L-AWFXRW
RAV4
راوفور
2009-2010 2ADFTV: ALA35L-AWFXYW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFTV: ALA35L-BWFGRW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFTV: ALA35L-BWFGYW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFTV: ALA35L-BWFXRW
RAV4
راوفور
2010-2012 2ADFTV: ALA35L-BWFXYW
LEXUS IS
IS
2010-2012 2ADFTV: ALE20L-AEFLXW
LEXUS IS
IS
2005-2008 2ADFHV: ALE20L-AEFLYW
LEXUS IS
IS
2008-2010 2ADFHV: ALE20L-AEFSYW
RAV4
راوفور
2008-2012 2ARFE: ASA33L-ANPGKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2ARFE: ASA33L-ANPSKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2ARFE: ASA33L-ANPXKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2ARFE: ASA33L-CNPGKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2ARFE: ASA33L-CNPSKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2ARFE: ASA33L-CNPXKK
RAV4
راوفور
2009-2012 2ARFE: ASA38L-CNPGKK
RAV4
راوفور
2009-2012 2ARFE: ASA38L-CNPSKK
RAV4
راوفور
2009-2012 2ARFE: ASA38L-CNPXKK
RAV4
راوفور
2015-2020 2ARFE: ASA42L-ANFXK
RAV4
راوفور
2012-2015 2ARFE: ASA42L-ANFXKV
RAV4
راوفور
2015-2020 2ARFE: ASA42L-ANTGK
RAV4
راوفور
2012-2015 2ARFE: ASA42L-ANTGKV
RAV4
راوفور
2015-2020 2ARFE: ASA42L-ANTXK
RAV4
راوفور
2012-2015 2ARFE: ASA42L-ANTXKV
RAV4
راوفور
2015-2017 2ARFE: ASA42L-CNTGKK
RAV4
راوفور
2015-2020 2ARFE: ASA42L-CNTMKK
RAV4
راوفور
2013-2015 2ARFE: ASA42L-CNTXKK
RAV4
راوفور
2015-2020 2ARFE: ASA44L-ANFXK
RAV4
راوفور
2012-2015 2ARFE: ASA44L-ANFXKV
RAV4
راوفور
2015-2020 2ARFE: ASA44L-ANTGK
RAV4
راوفور
2012-2015 2ARFE: ASA44L-ANTGKV
RAV4
راوفور
2015-2020 2ARFE: ASA44L-CNTGKK
RAV4
راوفور
2015-2020 2ARFE: ASA44L-CNTMKK
RAV4
راوفور
2013-2015 2ARFE: ASA44L-CNTXKK
LEXUS NX
NX
2017-2020 2ARFXE: AYZ10L-AWXEBW
LEXUS NX
NX
2017-2020 2ARFXE: AYZ10L-AWXLBC
LEXUS NX
NX
2014-2017 2ARFXE: AYZ10L-AWXLBW
LEXUS NX
NX
2014-2017 2ARFXE: AYZ15L-AWXLB
LEXUS NX
NX
2014-2017 2ARFXE: AYZ15L-AWXLBC
LEXUS NX
NX
2017-2020 2ARFXE: AYZ15L-AWXLBV
LEXUS NX
NX
2014-2017 2ARFXE: AYZ15L-AWXLBW
LEXUS RX350
RX350
2008-2012 2GRFE: GGL15L-AWTGKV
LEXUS RX350
RX350
2008-2012 2GRFE: GGL15L-AWTGKW
LEXUS GS
GS
2005-2006 3GRFSE: GRS190L-BETQHA
LEXUS GS
GS
2005-2007 3GRFSE: GRS190L-BETQHW
LEXUS GS
GS
2007-2012 3GRFE: GRS190L-BETQKV
LEXUS GS
GS
2007-2012 3GRFSE: GRS190R-BETQHW
LEXUS GS
GS
2007-2012 3GRFE: GRS190R-BETQK
RAV4
راوفور
2006-2008 2GRFE: GSA33L-ANAGKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2GRFE: GSA33L-ANASKK
RAV4
راوفور
2006-2008 2GRFE: GSA33L-ANAXKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2GRFE: GSA33L-CNAGKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2GRFE: GSA33L-CNASKK
RAV4
راوفور
2008-2012 2GRFE: GSA33L-CNAXKK
RAV4
راوفور
2009-2012 2GRFE: GSA38L-CNAGKK
RAV4
راوفور
2009-2012 2GRFE: GSA38L-CNASKK
RAV4
راوفور
2009-2012 2GRFE: GSA38L-CNAXKK
LEXUS IS
IS
2005-2008 4GRFSE: GSE20L-AEFLHW
LEXUS IS
IS
2010-2013 4GRFSE: GSE20L-AETLHV
LEXUS IS
IS
2005-2008 4GRFSE: GSE20L-AETLHW
LEXUS IS
IS
2010-2015 4GRFSE: GSE20L-AKTLHV
LEXUS IS
IS
2006-2008 3GRFE: GSE22L-AETLKV
LEXUS IS
IS
2009-2015 3GRFE: GSE22L-AKTLKV
PREVIA
پرویا
2012-2016 2GRFE: GSR50L-GFTGK
PREVIA
پرویا
2012-2016 2GRFE: GSR50L-GFTGKV
LEXUS RX350
RX350
2006-2008 2GRFE: GSU35L-AWAGKV
LEXUS RX350
RX350
2006-2008 2GRFE: GSU35L-AWAGKW
LEXUS RX350
RX350
2009-2012 2GRFXE: GYL10L-AWXGKW
LEXUS RX350
RX350
2012-2015 2GRFXE: GYL15L-AWXGKV
LEXUS RX350
RX350
2009-2012 2GRFXE: GYL15L-AWXGKW
LEXUS RX350
RX350
2003-2005 1MZFE: MCU35L-AWAGKW
LEXUS RX350
RX350
2003-2005 3MZFE: MCU38L-AWAGKV
PRIUS
پریوس
2005-2009 1NZFXE: NHW20L-AHEEBC
PRIUS
پریوس
2003-2005 1NZFXE: NHW20L-AHEEBW
LEXUS LX570
LX570
2007-2012 3URFE: URJ201L-GNTGKC
LEXUS LX570
LX570
2007-2012 3URFE: URJ201L-GNTGKV
LEXUS GS
GS
2007-2012 1URFSE: URS190L-BEZQHA
LEXUS GS
GS
2007-2012 1URFSE: URS190L-BEZQHW
LEXUS GS
GS
2008-2012 1URFE: URS190L-BEZQKV
LEXUS GS
GS
2007-2012 1URFSE: URS190R-BEZQHW
LEXUS GS
GS
2005-2007 3UZFE: UZS190L-BETQKA
LEXUS GS
GS
2005-2007 3UZFE: UZS190L-BETQKV
LEXUS GS
GS
2005-2007 3UZFE: UZS190L-BETQKW
LEXUS GS
GS
2005-2007 3UZFE: UZS190R-BETQKW
LEXUS NX
NX
2014-2017 3ZRFAE: ZGZ10L-AWXLPC
LEXUS NX
NX
2014-2017 3ZRFAE: ZGZ10L-AWXLPW
LEXUS NX
NX
2014-2017 3ZRFAE: ZGZ15L-AWXLPC
LEXUS NX
NX
2014-2017 3ZRFAE: ZGZ15L-AWXLPW
RAV4
راوفور
2008-2010 3ZRFAE: ZSA30L-AWFGPW
RAV4
راوفور
2008-2010 3ZRFAE: ZSA30L-AWFXPW
RAV4
راوفور
2008-2010 3ZRFAE: ZSA30L-AWXGPW
RAV4
راوفور
2008-2010 3ZRFAE: ZSA30L-AWXXPW
RAV4
راوفور
2010-2012 3ZRFAE: ZSA30L-BWFGPW
RAV4
راوفور
2010-2012 3ZRFAE: ZSA30L-BWFXPW
RAV4
راوفور
2010-2012 3ZRFAE: ZSA30L-BWXGPW
RAV4
راوفور
2010-2012 3ZRFAE: ZSA30L-BWXXPW
RAV4
راوفور
2008-2010 3ZRFAE: ZSA35L-AWFGPW
RAV4
راوفور
2008-2010 3ZRFAE: ZSA35L-AWFXPW
RAV4
راوفور
2010-2012 3ZRFAE: ZSA35L-BWFGPW
RAV4
راوفور
2010-2012 3ZRFAE: ZSA35L-BWFXPW
PRIUS
پریوس
2009-2012 2ZRFXE: ZVW30L-AHXEBW
PRIUS
پریوس
2009-2010 2ZRFXE: ZVW35L-BHXEBW
PRIUS
پریوس
2012-2014 2ZRFXE: ZVW40L-AWXEBW
LEXUS CT
CT
2013-2020 5ZRFXE: ZWA10L-AHXBBC
LEXUS CT
CT
2010-2013 2ZRFXE: ZWA10L-AHXBBV
LEXUS CT
CT
2010-2013 2ZRFXE: ZWA10L-AHXBBW
LEXUS CT
CT
2013-2020 5ZRFXE: ZWA10L-AHXEBC
LEXUS CT
CT
2010-2013 5ZRFXE: ZWA10L-AHXEBW